Dr hab.Izabela Michalska-Dudek, prof. UEW

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE LETNIM:

STUDIA 1-go stopnia:

E-M_W E-MARKETING - WYKŁADY - 3 rok Turystyka STACJONARNE, E-M_1.pdf Karta pracy_1.docx E-M_2.pdf Karta_pracy_2.docx E-M_3.pdf Karta pracy 3.docx

M MARKETING - 1 rok 1 stopień Zarzadzanie w Nowoczesnej Gospodarce STACJONARNE, M1-2. pdf M3. pdf M4. pdf M5. pdf M6. pdf Zakres zagadnien MARKETING_2020.pdf

M MARKETING - 1 rok 1 stopień Zarzadzanie w Nowoczesnej Gospodarce NIESTACJONARNE, M1-2_nst. pdf M3_nst. pdf M4_nst. pdf Zagadnienia_na_egzamin_NST_2020.docx

ZRK_W ZARZADZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI - WYKŁADY - 2 rok Zarzadzanie w Nowoczesnej Gospodarce STACJONARNE, ZRK_1.pdf ZRK_2.pdf ZRK_3.pdf ZRK_4.pdf

ZRK_W ZARZADZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI - WYKŁADY - 2 rok Zarzadzanie w Nowoczesnej Gospodarce NIESTACJONARNE, ZRK_1.pdf ZRK_2.pdf ZRK_3.pdf

STUDIA 2-go stopnia:

S-C_W SOCIAL COMMERCE - WYKŁADY - 2 rok Zarzadzanie w Nowoczesnej Gospodarce STACJONARNE, SC_1. pdf SC_2. pdf SC_3. pdf SC_4. pdf

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE ZIMOWYM:

STUDIA 1-go stopnia:

E-T E-TURYSTYKA - 3 rok Turystyka STACJONARNE, E-T1_ 2020.pdf E-T2_ 2020.pdf E-T3_ 2020.pdf E-T4_ 2020.pdf E-T5_ 2020.pdf

STUDIA 2-go stopnia:

E-T ANALIZA MARKETINGOWA - 2 rok Zarzadzanie w Nowoczesnej Gospodarce (MM) STACJONARNE, AM1_2020.pdf AM2_2020.pdf AM3_2020.pdf AM4_2020.pdf AM5_2020.pdf

M WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, Warsztaty.pdf

Izabela Michalska-Dudek