Dr hab. Izabela Michalska-Dudek

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE LETNIM:

STUDIA 1-go stopnia:

MwT_LAB Marketing w Turystyce - 2 rok Turystyka, MwT_1i2.pdf MwT - karta pracy 1.doc MwT - karta pracy 2.doc MwT - karta pracy 3.doc MwT_4.pdf MwT - karta pracy 4.doc MwT - karta pracy 5.doc

MwT_WYKŁADY Marketing w Turystyce - 2 rok Turystyka, MwT_1i2W.pdf MwT_3W.pdf MwT_4W.pdf MwT_5W.pdf MwT_6W.pdf MwT_7W.pdf MwT_8W.pdf MwT_9W.pdf Zagadnienia na egzamin.doc

PM Podstawy Marketingu - 2 rok Zarządzanie, PM_1.pdf PM_2.pdf PM_3.pdf PM_4.pdf PM_5.pdf PM_6.pdf

PEHiU Podstawy Ekonomiki Handlu i Usług - 1 rok Turystyka. PEHiU_1A.pdf PEHiU_1B.pdf PEHiU_2.pdf PEHiU_3.pdf

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE ZIMOWYM:

STUDIA 1-go stopnia:

PPwT Podmioty Podaży w Turystyce (Biura podróży) - 2 rok 1 stopień Turystyka, PPwT1.pdf PPwT2.pdf PPwT3.pdf PPwT5.pdf PPwT6.pdf PPwT7.pdf

E-T E-TURYSTYKA - 3 rok 1 stopień Turystyka, E-T1.pdf E-T2.pdf E-T3.pdf E-T4.pdf

PM PODSTAWY MARKETINGU - 3 rok 1 stopień Zarządzanie, PM1. pdf PM2. pdf PM3. pdf PM4. pdf PM5. pdf PM6. pdf PM7. pdf

M MARKETING - 1 rok 1 stopień Zarządzanie, M1.pdf M2.pdf M3.pdf M4.pdf M5.pdf M6.pdf

M WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, Warsztaty.pdf

Izabela Michalska-Dudek