Dr hab. Izabela Michalska-Dudek

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE LETNIM:

STUDIA 1-go stopnia:

MwT Marketing w Turystyce - 2 rok Turystyka, MwT_1W.pdf MwT_1i2.pdf MwT - karta pracy 1.doc MwT - karta pracy 2.doc MwT_3W.pdf MwT - karta pracy 3.doc MwT_4.pdf MwT - karta pracy 4.doc MwT - karta pracy 5.doc MwT_4W.pdf MwT_5W.pdf

PM Podstawy Marketingu - 2 rok Zarządzanie, PM_1.pdf PM_2.pdf PM_3.pdf PM_4.pdf PM_5.pdf PM_6.pdf

PEHiU Podstawy Ekonomiki Handlu i Usług - 1 rok Turystyka. PEHiU_1.pdf

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE ZIMOWYM:

STUDIA 1-go stopnia:

PPwT Podmioty Podaży w Turystyce (Biura podróży) - 2 rok 1 stopień Turystyka, PPwT1.pdf PPwT2.pdf PPwT3.pdf PPwT5.pdf PPwT6.pdf PPwT7.pdf

E-T E-TURYSTYKA - 3 rok 1 stopień Turystyka, E-T1.pdf E-T2.pdf E-T3.pdf E-T4.pdf

PM PODSTAWY MARKETINGU - 3 rok 1 stopień Zarządzanie, PM1. pdf PM2. pdf PM3. pdf PM4. pdf PM5. pdf PM6. pdf PM7. pdf

M MARKETING - 1 rok 1 stopień Zarządzanie, M1.pdf M2.pdf M3.pdf M4.pdf M5.pdf M6.pdf

M WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, Warsztaty.pdf

Izabela Michalska-Dudek