Dr hab.Izabela Michalska-Dudek, prof. UE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE ZIMOWYM:

STUDIA 1-go stopnia:

E-T E-TURYSTYKA - 3 rok 1 stopień Turystyka, E-T1_2019.pdf E-T2_2019.pdf E-T3_2019.pdf E-T4_2019.pdf

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE LETNIM:

STUDIA 1-go stopnia:

BPnRT_W Biura podróży na rynku turystycznym - WYKŁADY - 2 rok 1 stopień Turystyka, BPnRT_1.pdf BPnRT_2A.pdf BPnRT_2B.pdf BPnRT3.pdf BPnRT6_1.pdf BPnRT6_2.pdf BPnRT_7.pdf

PM_W Podstawy Marketingu - WYKŁADY - 2 rok Turystyka, PM_1.pdf PM_2.pdf PM_3.pdf PM_4.pdf PM_5.pdf PM_6(T).pdf PM_7.pdf PM_8.pdf Zagadnienia na egzamin.doc

PM_ĆW Podstawy Marketingu - ĆWICZENIA - 2 rok 1 stopień Turystyka, MwT_1i2.pdf PM - karta pracy 1.doc PM - karta pracy 2.doc PM - karta pracy 3.doc PM - karta pracy 4.doc PM - karta pracy 5.doc

E-C_W E-COMMERCE - WYKŁADY - 2 rok 2 stopień Zarządzanie(MLiŁD) NIESTACJONARNE. E-c_1nst.pdf E-c_2nst.pdf E-C_3nst.pdf

E-C_W E-COMMERCE - WYKŁADY - 2 rok 2 stopień Zarządzanie(MLiŁD) STACJONARNE. E-c_1.pdf E-c_2.pdf E-C_3.pdf E-C_4.pdf

M&MS_W Marketing & Media Społecznościowe - WYKŁADY - 2 rok 1 stopień Ekonomia NIESTACJONARNE, M&MS_1.pdf M&MS_2.pdf M&MS_3A.pdf

M MARKETING - 1 rok 1 stopień Zarządzanie STACJONARNE, M1.pdf M2.pdf M3.pdf M4.pdf M5.pdf M61.pdf M7.pdf M8.pdf M9.pdf Zagadnienia.docx

M MARKETING - 1 rok 1 stopień Zarządzanie NIESTACJONARNE, M1-2.pdf M3-4.pdf M5.pdf M6.pdf Zagadnienia_na_egzamin_NST.docx

M WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, Warsztaty.pdf

Izabela Michalska-Dudek